รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดย: สพป.อำนาจเจริญ [08 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 547 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดย: สพป.อำนาจเจริญ [04 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 584 ครั้ง
โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 โดย: [28 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 62 ครั้ง
ประกาศเพิ่มเติม การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดย: สพป.อำนาจเจริญ [26 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 469 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดย: สพป.อำนาจเจริญ [19 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 1347 ครั้ง
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน โดย: สพป.อำนาจเจริญ [30 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 193 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน โดย: สพป.อำนาจเจริญ [27 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 99 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน โดย: สพป.อำนาจเจริญ [19 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 134 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผูผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด โดย: สพป.อำนาจเจริญ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 227 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด โดย: สพป.อำนาจเจริญ [20 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 238 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 53 รายการ