รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [09 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [13 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [07 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 15 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. 61 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [07 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [15 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 16 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E- Learning ) เรื่องการพัฒนาความแข็งแรงวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน โดย: สพป.อำนาจเจริญ [15 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [17 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 104 ครั้ง
น้องเดือนสร้างดิน : พุธเช้าข่าวโรงเรียน [ตอนที่ : 3] โดย: [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 77 ครั้ง
เด็กจิตอาสา ๔.๐ : พุธเช้าข่าวโรงเรียน [ตอนที่ : 2] โดย: [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 70 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 34 รายการ