ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [16 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [09 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [27 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [27 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.อำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [26 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [24 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [24 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [21 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของโรงเรียนในสังกัด โดย: สพป.อำนาจเจริญ [12 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 110 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 40 รายการ