ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [22 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 127 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสำราญ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช104/26(3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) งบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: บ้านโนนสำราญ [09 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียน สปช104/26 3 ห้อเรียน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ งบประมาณปี 2562 โดย: บ้านโนนสำราญ [28 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และหอประชุมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [14 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ โดย: สพป.อำนาจเจริญ [01 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2561 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [19 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 181 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [19 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) โดย: สพป.อำนาจเจริญ [18 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 51 ครั้ง
ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน โดย: สพป.อำนาจเจริญ [15 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โดย: สพป.อำนาจเจริญ [12 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 55 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 58 รายการ