คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สพป.อำนาจเจริญ เวลา ๐๙๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จ.กาญจนบุรี....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผ่านระบบ SPC ให้แก่เจ้าหน้าที่และครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๗๐ คน เพื่อให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในทุกกรณีทางระบบออนไลน์ ส่งผลให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.มีระบบข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงที ณ ห้องประชุม๑ สพป.อำนาจเจริญ....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้งองค์คณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เลา ๑๑.๑๕ น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.อจ. เดินทางไปมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายซึ่งเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น เกือบทั้งหลัง ให้กับ เด็กหญิงณัฐพร พลเยี่ยม และเด็กชายชนายุทธ พลเยี่ยม นักเรียนชั้น ม.๑ และ อนุบาล๑ ตามลำดับ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.เสนางคนิคม สพป.อำนาจเจริญ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา.....พรรณปวีณ์/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....