คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานรับมอบและเปิดอาคารเรียน “อาคารเมตตาสันติธรรมโม” จาก บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเป็นอาคารเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 800,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้นางประกาย กองทอง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมงานแถลงข่าวรำบูชาพระมงคลมิ่งเมือง ปีที่ 6 พ.ศ.2563 และงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม
อ่านข่าวต่อ....