คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
วันนี้ ( 28 มิ.ย. 62 ) เวลา 14.20 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ได้นำคณะ ฉก.ชน.(ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ ) สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ ช่วยเหลือข้าราชการประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน คือ นายสนธยา อุ่นเวียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ซึ่งไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 เวลา 09.15 น. ณ .บ้านปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จึงได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย อ.เมือง 1 - 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับความรู้ ความเข้าใจตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ไปขยายผลต่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และผู้เรียนพร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคน พร้อมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ ถูกต้องตามระเบียบของราชการ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.ณ.หอประชุมโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 54 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 6 / 2562 โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อจ. เป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยได้รับมอบหมายจาก นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม 1 เวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนนำร่องโครงการรุ่นที่ 1-8 มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางในหัวข้อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged to Computing Science) สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างโรงเรียนอื่นๆได้ ต่อไป /โดย กลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผล
อ่านข่าวต่อ....