คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ” ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกับเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2562 และมอบรางวัล เกียรติบัตร
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 14/2562 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนัญชัยสายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.1- ป.3) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.4 - ป.6)
อ่านข่าวต่อ....