ข่าวสารการศึกษา e-News Administrator

e-News


ระบบข่าวสาร สพป.อำนาจเจริญ

Version 1.1 by Amnat-ED

 

User Name
พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน
Password
พิมพ์รหัสผ่านผู้ใช้งาน

 


พัฒนาระบบโดย ICT by Amnat-ED
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร