ข่าวสารการศึกษา e-News
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 504 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 122781 ครั้ง Your IP Address is 34.204.0.181
          สพป.อำนาจเจริญ โดย นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายอำนาจ โพธาทองรอง.ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรบูรณาการความรู้การปฏิบัติเชิงนโยบายการเงิน การบัญชีและการพัสดุสำหรับสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 1 - 2 ปทุมราชวงศา เวลา 09.00 น.ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
 


          

 
          
          

 

 

พัฒนาระบบโดย ICT by Amnat-ED
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
 ระบบ E-News 
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
สพป.อำนาจเจริญ โดย นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายอำนาจ โพธาทองรอง.ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรบูรณาการความรู้การปฏิบัติเชิงนโยบายการเงิน การบัญชีและการพัสดุสำหรับสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 1 - 2 ปทุมราชวงศา เวลา 09.00 น.ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti - Corruption Education ) สำหรับผู้บริหารและครู ประจำการปี 2562 โดย นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการเปิดอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ โดยมี โรงเรียนสุจริต สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามโครงการ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ การอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งในเขตอำเภอเมือง อำเภอลืออำนาจและอำเภอเสนางคนิคม รวมผู้เข้าอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 504 คน ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti - Corruption Education ) สำหรับผู้บริหารและครู ประจำการปี 2562 โดย นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการเปิดอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ โดยมี โรงเรียนสุจริต สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามโครงการ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ การอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 รวมผู้เข้าอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 504 คน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
สพป.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562 ซึ่งนายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง.ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เดินทางเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณเวทีการแสดงหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า